QUI SOM

Definició de l’empresa

El nom d’Àmbits Socials defineix a la perfecció el nostre objectiu com empresa. Volem oferir tot allò que puga millorar l’espai social de la nostra realitat.

Intervenció Socio-Comunitària

Són accions de pràctica social dirigides a animar, donar vida, fomentar la relació en cada individu i a la societat en general, mitjançant instruments que potencien l’esforç i la participació social i cultural.

Davant una situació que es considera que cal canviar, intervenim, junt a altres agents (ajuntaments, agents educadors, etc.) per a crear opcions de millora de qualitat de vida, de benestar i la major estabilitat individual, grupal, col·lectiva, poblacional i, en general, de la comunitat en la que s’intervé.

Aquesta és la nostra ferramenta elegida per a dur endavant la pràctica educativa, fomentant estratègies de canvi, millora i transformació social, des de la infància fins a la senectut, passant per cada persona, cada cultura, cada necessitat i cada realitat.

Valors que ens defineixen

Considerem que aquests valors estan inclosos en altres i que es complementen entre ells, fent impossible l’enteniment de la nostra.

Capacitat d’adherir-nos a una causa, a un grup, a un projecte,… És la capacitat d’invertir el nostre temps amb un objectiu en el que creguem i en el que volem dipositar temps, esforç i convicció.
Volem transmetre aquest objectiu a cada participant per a que senta cada activitat i projecte com a part seua, per a que puga aportar i li cree inquietud, alegria i creativitat, deixant el “així són les coses” de banda per a poder crear una realitat nova i enriquidora.

No podem entendre un món on alguna persona no és benvinguda. Creem espais on tothom pot participar, dins de les seues possibilitats i realitats.
Considerem la igualtat des del seu punt de vista radical (des de l’arrel), i treballem per a que tothom se senta inclosa o inclòs en cada activitat i projecte. Entenem que TOTES I TOTS SOM IGUALS baix la premissa de SER IGUALS VOL DIR SER IGUAL DE DIFERENTS.

Entenem aquest valor com el fet de reconèixer en les altres persones les nostres pròpies necessitats, virtuts, carències i alabances. Veure en dignitat cada ésser humà, sent digne de viure i desenvolupar-se. Entenent que és necessari conèixer, valorar, interessar-se i, sobretot, voler entendre a les altres persones.
El respecte ve nugat amb la interculturalitat, fent que cada cultura present en una realitat estiga inclosa en la nostra pròpia realitat, treballant-la de forma conjunta per a que cada persona se senta inclosa.

No es pot dur endavant un projecte o una activitat sense acció, sense la motivació i les ganes per crear una nova realitat que no hi havia amb anterioritat, per millorar la societat i l’espai, per millorar-nos com a persones.
Com diu el dit popular: “L’acció més menuda és més important que el pensament més gran”.

Pensem en que les nostres accions han de tindre una millora en l’estil de vida de les persones, ja siga des de la conciliació, la integració o d’altres, considerem que deu haver un abans i un després de la nostra intervenció.